How to check virtualization (KVM, proxmox) capabilities under linux ?Jak sprawdzić możliwość wirtualizacji (KVM, proxmox) pod linuxem ?

Many times I was wondering how to check if a machine is kvm capable ? It’s simple as described in kvm faq:
Wiele razy zastanawiałem się, jak sprawdzić, czy maszyna ma możliwości pełnej wirtualizacji KVM? To proste, jak opisano w faq kvm:

egrep '^flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

If You see:
vmx – for intel-v
svm – for amd-v

when listing /proc/cpuinfo it means that your machine is capable to run kvm containers (full virtualization).
egrep '^ flagi .* (VMX | SVM) „/ proc / cpuinfo

Jeśli widzisz:
vmx – Intel-v
svm – dla AMD-V

po wylistowaniu  /proc/cpuinfo oznacza to, że maszyna jest w stanie uruchomić kontener KVM  (pełna wirtualizacja).

Leave a Comment

Question: