WordPress Polish language – qtranslateWordPress Polish language – qtranslate

In fact, this entry is not even an article, just a short howto: how to fire up a bilingual page pl/en.

I use  qtranslate plug here.W zasadzie ten wpis to nawet nie artykuł, tylko krótkie howto: jak odpalić dwujęzyczną stronę pl/en.

Wykorzystuję tutaj wtyczkę qtranslate.

1. Add Polish language to the list (in the plugin settings qTranslate):

language code: pl

locale: pl_PL

The date format can be copied from the English language, or enter your own and of course You have to translate the message displayed when chosen language version is unavailable .

Then  enable this language.

NOTE:

I encountered the problem that I was logout after switching to Polish and I couldn`t login back. In this case, the solution was to delete the cookie and setting the English language in the browser. In the English version I could log in to wp-admin without any problems . In the plugin settings qTranslate I had to turn off the automatic identification of language based on the customer’s browser settings and added the ability to change the language of the client on the home page.

I haven`tsolved this problem yet. Simply an administrative panel in Polish language stopped working.

How to use qTranslate?

To insert the translation in code php files do this:

<? php _e („<!–: en -> Polish text <!–:–><!–: en -> Polish text <!–:–>”);?>

To add a translation to metadata such as title, description (plug-in All-in-one-SEO) type this:

[: en] English text

[: pl] Polish text

Not all fileds are translated, for example typing in the title of the widgets doesn`t work, so I have modified my template using the syntax of PHP code that I wrote above and turned off widgets. Interesting is that, if we leave Widget title field blank default name will be translated (unfortunately not always as we would like).

I`m not a web programmer, but I was encourage to write this short abstract, becouse I was unable to find similar information on the Internet.

1. Dodajnie języka Polskiego do listy (w ustawieniach wtyczki qtranslate):

kod języka: pl

locale: pl_PL

Format daty można skopiować z języka angielskiego lub wpisać swój, no i oczywiście trzeba przetłumaczyć komunikat wyświetlany, gdy brak wersji językowej danego artykułu.

Następnie dajemy enable.

UWAGA:

Ja napotkałem na problem taki, że mnie wylogowało w języku polskim i już nie mogłem się zalogować. W takiej sytuacji rozwiązaniem było skasowanie cookie i ustawienie języka angielskiego w przeglądarce. W wersji angielskiej bez problemu zalogowałem się do wp-admina. W ustawieniach wtyczki qtranslate wyłączy łem automatyczne rozpoznawanie języka na podstawie ustawień przeglądarki klienta i dodałem możliwość zmiany języka przez klienta na stronie głównej.

Do tej pory nie rozwiązałem tego zagadnienia, po prostu panel administracyjny w języku polskim przestał działać.

Jak używać qtranslate?

Aby wstawić tłumaczenie w kodzie plików php robimy tak:

<?php _e(„<!–:en–>English text<!–:–><!–:pl–>Polski tekst<!–:–>”); ?>

Żeby wstawić tłumaczenie do np metadanych, takich jak title, description (wtyczka All-in-one-SEO) wpisujemy w ten sposób:

[:en] English text

[:pl] Polish text

Nie we wszystkich polach ta wtyczka tłumaczy, np wpisanie w ten sposób tytułu widgetów nie zadziałało, więc zmodyfikowałem swoj template za pomocą składni w kodzie php, którą podałem powyżej i wywaliłem widgety. Co ciekawe jeśli pole title widgetu pozostawimy puste nazwa domyślna będzie tłumaczona (niestety nie zawsze tak jak byśmy chcieli).

Nie jesttem programistą web, ale do napisania tego artykuliku skłonił mnie brak jasnych informacji na ten temat w sieci.

Leave a Comment

Question: