His checkHis check

Action

The script sends ping to specified ip address (in my case this is my isp router, but it can be also www.google.com) and if it gets the answer script finish action. When there is  no response from host the following information is writen to the file / var / log / sdi.log and execute defined commands. I suggest to add this script to the crontab and run every 10 minutes.

his-check – the script

best wishes

kacper.nowak at bby.com.pl

A small tip. I noticed that sometimes the connection does not work. pppd is running, but on the list of interfaces ppp0 does not exist. Re-running the script returns an error „connecting to the busy port com”. I added to the connection init script  (me rc.his) a command to delete the file under /var/locks dir which is responsible for blocking the com port + killalll pppd and then run command starting internet connection again.

Działanie

Skrypt wykonuje ping pod podany adres ip (u mnie jest to adres półki dostępowej ale można wpisać np. www.wp.pl) i jeśli dostanie odpowiedz to kończy działanie. Gdy natomiast brak odpowiedzi na ping dodaje informację do pliku /var/log/sdi.log i wykonuje kolejne polecenia. Sugeruję dodać do crona i uruchomiać co 10 min.

his-check – skrypt

pozdrawiam

kacper.nowak at bby.com.pl

Mała wskazówka. Zauważylem że niekiedy połączenie nie działa pppd jest uruchomiony ppp0 na liście interfejsów nie ma. Ponowne odpalenie skryptu do nawiązywania połączenia zwraca błąd o zajętości portu com. Ja dodałem do skryptu inicjalizującego połączenie (u mnie rc.his) komendę usuwającą plik z katalogu /var/locks który odpowiada za blokowanie portu com + killalll pppd i dopiero właściwa komenda lącząca z netem.

Comments are closed.